inici
T. 934 159 356
Usuari
Clau de pas
Què és l'AEC Normativa Formació Circulars Activitats Enllaços Proveïdors i serveis Mitjans Registra't
Què és l'AEC
L’Agrupació Escolar Catalana, l’AEC, som una associació d’escoles creada l’any 1996 amb l’objectiu principal de compartir experiències i generar projectes en el món de l’educació i l’ensenyament per tal d’oferir un servei d’interès general de màxima qualitat a Catalunya.
Presentar l’actual debat sobre l’ensenyament com una pugna entre allò públic i allò privat oculta les raons principals sobre les que hauria de girar la discussió: tendència general a la mediocritat, ingerència ideològica excessiva, escassetat de recursos i manca d’autonomia dels centres.
És precisament davant aquests desavantatges que l’AEC defensa una educació i un ensenyament lligats al prestigi social necessari de l’excel•lència, a la generació de processos de transformació que millorin els models actuals, a l’aportació econòmica de les famílies mentre l’administració no resolgui la insuficiència del concert i a la gestió personalitzada dels centres des de la seva potència crítica, responsable i creadora.
Què fa l'AEC
Objectius i funcionament general
 • Donar suport i assessorament a totes les escoles associades, en els diversos àmbits d'actuació.
 • Representar i defensar els interessos de les entitats associades davant els organismes oficials.
 • Vetllar per la formació permanent i continuada dels professionals, així com fomentar la investigació i recerca pedagògica.
 • Actualitzar i optimitzar la gestió pedagògica i empresarial.
 • Facilitar la interrelació entre les escoles , fomentar l'intercanvi d'idees.
 • Col.laborar amb d'altres entitats del món de l'ensenyament.
 • Projectar l'ensenyament com un sector de prestigi.
El treball es concentra en quatre grans àrees: Informació i Assessorament, Representació i gestió, Formació i pedagògic, Jurídica i laboral.
 
Informa i assessora
 • La web i el correu electrònic son les vies de comunicació de la secretaria de l'AEC amb les escoles associades.
 • Diàriament es penja a la Web, les novetats a nivell de Normativa (DOGC i BOE), les circulars informatives referents als assumptes del moment, aclariments, recomanacions, impresos i es fa un recull de premsa de les notícies aparegudes en els diaris referents a educació.
 • Pel que fa a l'assessorament s'atenen les consultes telefòniques, així com s'atenen les visites a la seu de l'AEC, prèvia concertació.
Representa i gestiona
 • Representa a l'entitat com a col.lectiu davant de l'administració pública, davant dels representants i agents socials del sector.
 • Representa a cada una de les escoles en particular quan així ho requereix alguna d'elles.
 • Fa de nexe i gestiona els assumptes de cada escola envers la seva relació amb el Departament d'Ensenyament, centrat bàsicament en temes d'autoritzacions administratives i en relació amb el concert educatiu.
 • Forma part de les diverses comissions negociadores, comissions tècniques i de seguiment dels diferents acords del sector.
 • Representa al col.lectiu davant els agents socials i/o sindicats i associacions empresarials del sector. Negocia el conveni col.lectiu de l'ensenyament privat de Catalunya.
Formació i pedagògic
 • Vetlla per oferir formació permanent i continuada als professionals. Adaptant-se a les necessitats de cada escola. S'ofereix un catàleg de cursos i formació a la carta a la mateixa escola.
 • Es treballa amb diferents contractes programa a nivell de Catalunya i Espanya per poder gaudir dels fons econòmics destinats a la formació de la fundación para el empleo i la formación contínua.
 • Es fa un seguiment i avaluació exhaustives de les necessitats de formació, per tal d'establir un pla estratègic de formació que respongui a les demandes actuals de les escoles.
 • S' ofereix la formació com un repte per a la qualitat de l'ensenyament que s'ofereix en les nostres escoles.
Jurídic i laboral
 • La nostra entitat compte amb l'assessorament i els serveis del Bufet Vallbé, especialitzat en temes laborals i del sector serveis.
 • S' envien trameses informatives d'aquest gabinet així com documentació aclaridora de les novetats legals més rellevants.
 • Un ampli ventall de professionals cobreix l'assessorament en tots els àmbits necessaris per a una escola.
 • Es poden fer consultes telefòniques, o bé visites presencials prèvia concertació de l'hora.
Avis legal - Política de privacitat - @AEC. Riera St. Miquel, 68-08006 Barcelona. Tel.: 934 159 356 - aec@agrescat.cat